X
Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).
kontaktný formulár
chcem zaslať dotaz

Poštovné od 3,5 Euro.

 


Pri objednávke nad 50 Euro je poštovné zadarmo.

GDPR + Osobné informácie

Vaše osobné údaje sú spracované pre účely nevyhnutného výkon zmluvy, GDPR a zákona o ochrane osobných údajov. Prístup k nim má iba kontaktná osoba eshopu a osoba poverená administráciou zákaziek, ktorá je poučená o nakladaní s vašimi osobnými údajmi. Vaše osobné údaje nebudú nikomu ďalšiemu sprístupnené a budú uchovávať 10 rokov len na účely sporov, reklamácií, a pod. Po uplynutí tejto doby budú vaše osobné údaje zlikvidované. Máte právo prístupu k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, aktualizáciu, alebo napr. Práve na obmedzenie spracovanie (podrobne možno dohľadať v zákone na ochranu osobných údajov či novo od mája v GDPR).


Podľa nariadenia Vás týmto informujeme, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu, teda dodať objednaný tovar podľa dohodnutých podmienok. V prípade, že nám osobné údaje (meno, priezvisko, email, GSM, adresa dodania atď.) neposkytne, nemôžeme s Vami uzavrieť zmluvu a teda nemôžeme dodať požadovaný tovar.

 

Spracovanie osobných údajov

V súvislosti s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Vás prosíme o vyjadrenie Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Účelom nového európskeho nariadenia je väčšia ochrana Vašich osobných údajov a Váš väčší prehľad o ich spracovaní a Vašich právach.

Vaše údaje sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta. Je iba na jeho slobodnom rozhodnutí, či svoj súhlas v nami navrhovanom rozsahu poskytne alebo neposkytne. Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a už poskytnutý súhlas je možné odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.
1. Účely spracovania

Vaše údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, fakturácia alebo pre doručenie objednávok na Vašu kontaktnú adresu.
2. Rozsah spracovanie

Spracovávame nasledovné zákaznícke údaje, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu objednávok: meno, priezvisko, ulica, psč, mesto, štát, telefón, mobilný telefón, IČO, DIČ, e-mail, IP adresa.
3. Doba spracovania

Vaše osobné údaje budú bezpečne uložené, zhromažďované, spracovávané a archivované z dôvodu vedenia účtovných záznamov a dokladov po dobu 5 rokov (podľa zákona o účtovníctve - zákon č. 563/1991) od poslednej realizovanej objednávky.
4. Cookies

Pre prispôsobenie obsahu nášho webu Vašim preferenciám používame cookies. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré odosiela náš web do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, kde je ukladá. Ak nesúhlasíte s použitím cookies, nastavte si pravidlá pre použitie cookies vo Vašom prehliadači. V prípade, že zakážete používanie cookies, môže byť funkčnosť webu obmedzená.
5. Webové merače

Ide o konverzný alebo pixelové kódy / značky, prípadne malé grafické obrázky, ktoré môžu byť zahrnuté na našom webe z dôvodu identifikácie užívateľov a meranie ich návštevnosti a správania.
 
6. Reklamné služby

Na tomto webe využívame Vaše kontakty k zasielanie reklamných či obchodných oznámení, neposkytujeme je ale tretím stranám. Užívateľ má možnosť sa kedykoľvek z odoberania odhlásiť.
7. Právo na prístup

Užívateľ má právo na získanie informácií o účele a rozsahu spracovania jeho osobných údajov
8. Právo na prenosnosť dát

Povinnosťou správcu je odovzdať nositeľovi údajov všetky o ňom spracúvané informácie vo štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava užívateľ väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť je v takto získané podobe predať inému správcovi.
9. Právo na opravu

Užívateľ má právo v prípade podozrenia na nesprávnosť uložených údajov požiadať správcu údajov o nápravu.
10. Právo na obmedzenie spracovanie

Užívateľ má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie jeho osobných údajov alebo zneprístupnili vybrané osobné údaje alebo dočasne odstránil zverejnené údaje.
11. Právo na výmaz

Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli zhromaždené alebo spracovávané a pominul ak zákonný dôvod ich prípadné archivácie.
12. Právo byť zabudnutý

Užívateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, obišiel ak akýkoľvek zákonný dôvod ich prípadné archivácie.
13. Právo namietať

Užívateľ má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov alebo ak nemá možnosť uplatniť právo na vymazanie.
14. Právo sťažovať

Užívateľ má právo podania sťažnosti u dozorného úradu ak sa domnieva, že spracovaním jeho osobných údajov je porušené nariadenia GDPR.
15. Zabezpečenie ochrany dát

Disponujeme modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými mechanizmami zaisťujúcimi ochranu spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

V prípade neposkytnutia súhlasu a osobných údajov Vám nebudeme môcť po nadobudnutí účinnosti európskeho nariadenia poskytnúť vyššie uvedené služby.

 

Odsúhlasením Obchodných podmienok dávate vedomý súhlas so spracovaním osobných údajov